DEFINICJE

 • 1PLUS1, wykonawca – 1PLUS1 Sp. z o.o. z siedzibą: 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 23, NIP 6772369168; REGON 122577831, KRS: 0000421340.
 • Dział Pomocy – wydzielona przez wykonawcę grupa pracowników, odpowiedzialna za zapewnienie klientom niezbędnej pomocy technicznej, oraz zapewnienie poprawnej komunikacji z pracownikami pozostałych działów.
 • Klient – firma lub osoba fizyczna korzystająca z usług 1PLUS1.
 • Partner – firma lub osoba fizyczna, z którą wykonawca jest związany umowami handlowymi w związku z prowadzoną działalnością.
 • Zlecenie – integralna część każdej zawartej umowy, określająca precyzyjnie zakres prac, oraz szczegóły wykonania.
 • Serwis internetowy – grupa stron internetowych uruchomionych pod wskazanym adresem internetowym, nie posiadająca mechanizmów sprzedaży online.
 • Umowa – dokument określający między innymi: prawa i obowiązki klienta i wykonawcy, terminy realizacji, warunki płatności za usługi. Jest wymagana w formie pisemnej do każdego uruchomienia każdego zlecenia.

 

BEZPŁATNE AKTUALIZACJE

W ramach dostępnych usług związanych z realizacją serwisów internetowych, dostępna jest usługa “Bezpłatnej aktualizacji”. Polega ona na możliwości zgłoszenia drogą telefoniczną, poprzez email, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio pracownikom 1PLUS1 poprawek do istniejącej treści serwisu.

Aktualizacje mogą dotyczyć:

 • zmiany treści poszczególnych podstron;
 • zmiany elementów graficznych – zdjęć, logotypu;

Roczna ilość zmian, jaka przysługuje każdemu Klientowi, określona jest w formularzu zamówienia.

Po wykorzystaniu bezpłatnych aktualizacji, możliwe jest zlecenie kolejnych aktualizacji pracownikom Działu Pomocy, lecz będą one już odpłatne. Indywidualna wycena aktualizacji będzie przedstawiana każdorazowo po zapoznaniu się z zakresem prac.
Każdy Klient ma możliwość samodzielnej aktualizacji danych na stronie. Dostęp do panelu administracyjnego strony, zostanie wydany bezpłatnie na każde życzenie Klienta.

1PLUS1 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego posługiwania się narzędziami dostępnymi w panelu administracji strony.

Termin realizacji zgłoszenia aktualizacji nie może być dłuższy niż 72 godziny w dni robocze.

 

GWARANCJA

Wykonawca gwarantuje jakość towarów i świadczonych usług udzielając odpowiednich gwarancji. Rodzaj gwarancji określony jest każdorazowo w zleceniu, stanowiącym integralną część każdej umowy.
Wykonawca przewiduje następujące formy gwarancji:

 • Gwarancji dożywotniej dla serwisów internetowych. Polega ona na zapewnieniu poprawnego działania kodu dostarczonej aplikacji internetowej, przez cały czas jej funkcjonowania. Wszelkie wskazane przez Klienta ewentualne błędy i usterki będą usuwane na koszt wykonawcy.
 • Gwarancji Partnerów. Jest gwarancją firm zewnętrznych (partnerskich), z którymi współpracuje wykonawca.