Usługa: Pakiet Serwis
Data realizacji: 2012
Klient: Tater Piotr Kosior, Zakopane

Zobacz projekt online